Home
Fred Peters
Werkwijze
Tarief
Animal Communication Les
Consulten in Toscane
Referenties
Links
Contact

Ga terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Werkwijze, Animal Communication Consulten voor dieren

Wij bezoeken u en uw dier in uw vertrouwde omgeving.
Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het consult. Bedenk van tevoren goed wat u precies wilt weten en schrijf uw vragen alvast op. U kunt die vragen dan tijdens het consult stellen. In de loop van het consult mag u hierop aanvullende vragen stellen. Een consult duurt gemiddeld tussen 30 en 45 minuten.
 
Fred komt voor zijn consult naar het dier toe in een omgeving, waar het zich het meest op zijn gemak voelt. Hij legt daar dan zijn handen op het dier en maakt contact. Hij vraagt het dier om toestemming voor het stellen van vragen. Het is mogelijk dat dieren aangeven niet mee te willen werken, maar dit is nog maar zeer zelden voorgekomen. Vaak is het een opluchting voor het dier dat het zijn zegje eens kan doen!
Het is goed om te weten dat dieren vrij direkt zijn in hun antwoorden. Ze zijn niet diplomatiek en houden er ook geen rekening mee of u er wel tegen kunt. Stel dan ook geen vragen waarop u het antwoord eigenlijk niet wilt weten of vragen waarbij u niet tegen het antwoord kunt. De vragen kunnen over allerlei dingen gaan, bijv. fysieke klachten, angst, voeding, contact en match met de eigenaar, moeilijkheden in de training, overeenkomsten tussen de ambities van dier en ruiter, etc.

Het is mogelijk dat tijdens het consult ook persoonlijke dingen over uzelf in de antwoorden naar voren komen. Zorg daarom voor een rustige plaats en neem niet teveel mensen mee naar het consult, 1 vertrouwde vriend of vriendin als u dat wilt is meestal optimaal.
Tijdens het consult kunt u uw vragen één voor één stellen. Fred krijgt de antwoorden door in beelden en een soort "ondertiteling". Het dier geeft via Fred antwoord en de assistent van Fred maakt aantekeningen hiervan, zodat u zich helemaal kunt richten op het consult met uw dier. Deze aantekeningen krijgt u na afloop van het consult mee.